Kattencastratie project voor katten van minima

Dierenartsen​

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Cute old tabby cat sitting in a travel crate and look sideways.

Dierenklinieken in Nederland worden gevraagd om deel te willen nemen aan het initiatief voor het landelijk kattencastratie project voor minima. Via onderstaand aanmeldingsformulier kan de dierenkliniek zich al vooraf aanmelden.  

De duur van het Kattencastratieproject in Almere geldt voor de dierenklinieken van 24 april tot en met 31 juli 2024.  Let op: De katteneigenaren krijgen de tijd om  tussen 24 april en 31 mei 2024 de waardebon(nen) aan te vragen en een afspraak voor hun kat(ten) te maken. Voor de dierenkliniek geldt een uitloop-periode t/m 31 juli 2024. Dit geldt alleen voor de behandelingen waarvoor katteneigenaren vóór 31 mei 2024 een waardebon ontvangen en ook voor deze datum de afspraak met de dierenkliniek hebben gemaakt. 

De bonnen hebben per kat een unieke code. De actie geldt voor GRATIS laten castreren van de kater of steriliseren van de poes, inclusief -als dat  nodig is- gratis chippen en registreren. 

Is door een katteneigenaar binnen deze periode geen afspraak gemaakt met de kliniek voor de behandeling dan vervalt de gratis waardebon. In totaal worden 250 waardebonnen uitgegeven. Per huishouden kan voor 2 katten in de leeftijd vanaf 6 maanden een aanvraag voor behandeling worden gedaan.   

De facturatie kan geschieden direct na de behandeling aan de organisatie, zodat betaling aan de kliniek snel kan worden gerealiseerd.

Op een kaart (zie menu Locaties) van Nederland komen de deelnemende klinieken te staan. Een groene pin is actief voor het maken van een afspraak, een grijze pin is het maken van afspraken stopgezet. 

De eigenaar ontvangt van de organisatie een mail met daarin opgenomen informatie over welk dier kan worden geholpen, kater of poes. Ook kan  een kater of poes gratis worden gechipt. Echter alléén tegelijkertijd met de behandeling van de kater of poes. 

De eigenaar overhandigt bij het bezoek aan de dierenkliniek voor de behandeling van de kat(ten) de waardebon(nen) of toont op de telefoon de waardebon. Elke uitgegeven waardebon bevat de naam van de eigenaar, een unieke code per kat en de vermelding voor welke behandeling de waardebon geldig is: castratie van een kater of sterilisatie van een poes en inclusief chippen. De laatste alleen in combinatie met de behandeling. 

Maximaal kan de eigenaar een aanvraag doen voor deelname met twee katten per huishouden De leeftijd van de te behandelen kat(ten) geldt vanaf 6 maanden. 

De dierenkliniek kan de operatie van een kat weigeren als het dier een slechte conditie heeft of ernstige kwaal, waardoor de dierenarts het onverantwoord vindt de castratie of sterilisatie te verrichten. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar het Infoblad dat de klinieken bij hun aanmelding om deel te nemen aan het project hebben ontvangen. 

De waardebon(nen) die in de gemeente Almere worden uitgegeven aan katteneigenaren tijdens de periode van het Kattencastratie project van 24 april t/m 31 mei 2024, zijn gratis voor de katteneigenaar, maar vertegenwoordigen wel degelijk een waarde. De deelnemende  klinieken hanteren gedurende de projectperiode sterk gereduceerde behandel tarieven, die onder of op hun kostprijsniveau liggen. Op deze liefdadige en bijzondere wijze willen de klinieken aan dit unieke project in Almere ook hun bijdrage leveren. 

Let op: Er komt een wet op verplicht chippen van katten, maar is nu nog niet aan de orde. De eigenaar kan nog besluiten om geen chip te laten zetten. 

De ontvangen waardebonnen kunnen door de dierenkliniek worden gedeclareerd aan de organisatie van het kattencastratie project via de email dierenarts@kattencastratie.nl. De bevestiging van uw deelname en informatie hoe en tot wanneer u bij de organisatie kunt declareren ontvangt u ook nog separaat per mail voor aanvang van het project.

Afspraken voor de behandeling kunnen door katteneigenaren met de kliniek worden gemaakt in de periode vanaf 24 april t/m 31 mei 2024. De periode voor de dierenkliniek om behandelingen in te plannen loopt van 24 april tot en met 31 juli.  

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar dierenarts@kattencastratie.nl.

Bovenstaande tarieven zijn alleen van toepassing op de gratis waardebon die gedurende het Kattencastratie project door de organisatie worden verstrekt.gratis en 

Op een kaart van Nederland worden de adressen en telefoonnummers van de deelnemende dierenklinieken geplaatst. Dit gebeurt alleen na ontvangst van de formele aanmelding van de dierenkliniek via het digitale aanmeldingsformulier of per email naar dierenarts@kattencastratie.nl.

Een groene pin op de kaart geeft aan dat de organisatie ruimte heeft voor een operatie. Een grijze pin op de kaart geeft aan dat de deelnemende kliniek geen nieuwe aanvragen meer kan aannemen of om andere reden is gestopt. Belangrijk is dat de dierenkliniek bij stopzetten van nieuwe afspraken de organisatie hierover tijdig informeert via dierenarts@kattencastratie.nl of telefonisch naar 085-1304952. Op de kaart wordt de pin direct op niet meer actief gezet, dus grijs gekleurd. 

De eigenaar van de te behandelen kat kan op de kaart de dichtstbijzijnde kliniek met groene pin zoeken en telefonisch contact opnemen met de dierenkliniek voor het maken van een afspraak. Een kliniek met grijze pin kan niet meer worden benaderd voor een afspraak. 

De kliniek bundelt de waardebon(nen) en stuurt een factuur naar onderstaande organisatie. 

De factuur dient de volgende elementen te bevatten:  de unieke code per waardebon, de naam van de eigenaar, operatie kater of poes, naam  kater of poes, en -indien gezet- het chipnummer. Let op: het chipnummer alleen opnemen op de factuur als de chip ook wordt gedeclareerd. 

De factuur dient op naam te worden gesteld van:

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
Kattencastratie project voor katten van  minima
’t Haantje 62,
7847 TD ’t Haantje

De factuur kan worden gemaild naar dierenarts@kattencastratie.nl 

De betaling wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen na datum van uw factuur, aan uw kliniek gedaan. 

De deelnemende klinieken ontvangen van de organisatie per mail een speciaal Infoblad waarin vragen en antwoorden staan opgenomen over hoe om te gaan met eventueel voorkomende situaties en calamiteit. Een zogenaamde FAQ (Frequently Asked Questions). 

De dierenklinieken kunnen contact opnemen met de organisatie via email: dierenarts@kattencastratie.nl of telefonisch via 085-1304952.

Alle deelnemende klinieken hebben van de organisatie een Infoblad ontvangen met FAQ (Frequently Asked Questions). Veel voorkomende vragen worden daarin beantwoord. Maar contact met ons opnemen kan natuurlijk altijd!

Deelname dierenkliniek aan het kattencastratie project

Aanmeldingsformulier

Onze dierenkliniek wil zich hierbij aanmelden voor deelname aan het kattencastratieproject dat door samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties gefaseerd in Nederland zal worden uitgerold.